Midang Bingah By Darso

Galindeng Tresna
Nu Kedal Taun Kamari
Kiwari Bukti….
Meungkeut Geugeut Jatukrami

Asri Malati Nu Bodas
Ngaruntuy Endah
Ngiring Geura
Kanu Nuju Midang Bingah

Ilang Karempan
Datang Hareupan
Kembang Otel
Waktos Apel
Ngabuah Janten Panganten
Pileuleuyan.. Lalagasan Pileuleuyan
Dinten Ieu Anjeuna Rek Beber Layar…

Cingcin Asih di Rema Kiwa
Minda Tempat Ka Katuhu
Dangding Asih Kawit Lelewa
Pada Jangji Rek Satuhu…

Cingcin Asih Dina Jariji
Nyelap Malah Nambih Endah
Pasini Pareng Ngahiji
Omat Ulah Bade Pukah…..

Galindeng Tresna
Nu Kedal Taun Kamari
Kiwari Bukti….
Meungkeut Geugeut Jatukrami

Asri Malati Nu Bodas
Ngaruntuy Endah
Ngiring Geura
Kanu Nuju Midang Bingah

Ilang Karempan
Datang Hareupan
Kembang Otel
Waktos Apel
Ngabuah Janten Panganten
Pileuleuyan.. Lalagasan Pileuleuyan
Dinten Ieu Anjeuna Rek Beber Layar…

Cingcin Asih di Rema Kiwa
Minda Tempat Ka Katuhu
Dangding Asih Kawit Lelewa
Pada Jangji Rek Satuhu…

Cingcin Asih Dina Jariji
Nyelap Malah Nambih Endah
Pasini Pareng Ngahiji

Omat Ulah Bade Pukah…..